Web-Seminar: Aktuelle Themen aus dem Handwerk am 07.07.2020

07.07.2020Rahmenveranstaltung: Recht kompakt - jetzt online
(Handwerkskammer Region Stuttgart; Web-Seminar)
(Dr. Julian Bubeck, Dr. Gerrit Hötzel)